Ochrona fizyczna imprez masowych

Agencja Ochrony PATROL DOGMAT ma ogromne doświadczenie w chronieniu różnego rodzaju imprez masowych. Dlatego oferujemy wykonanie tej usługi mając pełną świadomość, że wykonamy ją w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. to organizator ma zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na imprezie między innymi przez zatrudnienie odpowiednio wyszkolonych służb porządkowych, odpowiednio wyposażonych i umundurowanych.

 

Dysponujemy też zapleczem technicznym w postaci płotów zaporowych.

Wymóg ustawy to zatrudnienie dziesięciu pracowników ochrony na 300 osób i jednego na każde następne 100, w przypadku imprez o podwyższonym ryzyku trzydziestu pracowników na 300 osób i 3 na każde następne 100.