Monitorowanie systemów alarmowych

Monitoring to szczególnie skuteczna i jednocześnie najtańsza forma zabezpieczenia mienia oparta na profesjonalnym systemie alarmowym zainstalowanym w biurze, domu, sklepie czy innej placówce mającej łączność z nadajnikiem.

System ten polega na przekazywaniu z zainstalowanego systemu alarmowego informacji o wydarzeniu do Centrum Monitoringu PATROL DOGMAT. Informacje te są automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane przez operatora bazy do grup szybkiego reagowania, znajdujących się w najbliższej odległości od miejsca zagrożenia.

Wszystkie czynności związane z monitoringiem są odpowiednio dokumentowane oraz przechowywane w pamięci komputerów.

 

Zadaniem grup jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym.

Operator utrzymuje jednocześnie stałą łączność z jednostkami Policji, Straży Pożarnej i Pogotowiem Ratunkowym, które w razie potrzeby zostają wezwane na miejsce zdarzenia

Wykonując powyższą usługę gwarantujemy instalację nowoczesnych systemów alarmowych, które współpracują z siecią monitoringu. Zapewniamy konsultacje, wstępne kosztorysy, projektowanie, profesjonalny montaż i konserwację, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Natychmiastowe podjęcie akcji przez specjalistyczne Grupy Interwencyjne, gotowe usunąć pod wskazanym adresem przyczynę włączenia alarmu w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia.

Jesteśmy przekonani, że pracownicy Agencji PATROL DOGMAT w istotny sposób, swym wysoce profesjonalnym zaangażowaniem w ochronę obiektu zwiększą bezpieczeństwo oraz skutecznie będą sprawowali pieczę nad zgromadzonym mieniem.