Bezpośrednia ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna polega na stałym zabezpieczeniu chronionego mienia poprzez pracownika ochrony fizycznej, w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników ochrony uzgadniamy ze Zleceniodawcą w sposób jednoznacznie precyzujący rodzaj i zakres ochrony oraz inne warunki współpracy obydwu stron.


Dzięki koncesji MSWiA chronimy obiekty przemysłowe, bankowe, handlowe, magazyny oraz domy i mieszkania prywatne.

Ten rodzaj usługi zgodnie z przepisami ma za zadanie:

  1. zapewnić pełne bezpieczeństwo ochranianym osobom lub mieniu;
  2. ujęcie przez pracowników ochrony w uzasadnionych przypadkach osób, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia;
  3. ustalenie uprawnień osób do przebywania w ochranianych obiektach.

Zapewniamy bezpieczeństwo osobom prywatnym, zakładamy systemy zabezpieczeń oparte na elektronicznej sygnalizacji włamania i napadu. O tym , że jesteśmy najlepsi świadczą liczne opinie oraz listy intencyjne. Działamy perfekcyjnie, wszyscy nasi pracownicy to fachowcy systematycznie doskonalący swoje kwalifikacje i umiejętności.