Placówki Ochrony DOGMAT

Agencja Ochrony DOGMAT posiada oddziały w dwunastu miastach. W każdym z nich stacjonują patrole interwencyje wyposażone w środki przymusu bezpośredniego, gotowe do podjęcia odpowiednich czynności.